loader image

Javapark

javastraaticonIn opdracht van een investeringsmaatschappij heeft Bravenboer Management in winkelgebied ‘Cronjé’ te Haarlem een plan ontwikkeld om een bestaande Rabobank met bovenliggende kantoorruimte en achterliggende woningen te herontwikkelen. De bestaande situatie heeft ruimte gemaakt voor een volledig nieuwe Rabobank met een nieuw concept. Tevens is ruimte gevonden om op en achter de Rabobank 18 wooneenheden te ontwikkelen.

Bravenboer Management wist d.m.v. het opzetten van een beperkt bouwteam het ontwerp van architectenbureau Jaap Dijkma op te leveren binnen 10 maanden. Met dank aan de bouwteam leden HEEMBOUW, TES installatietechniek, Van Dijk & Korteland.

Bijzonder aan dit project was de uitstekende samenwerking binnen het opgetrokken bouwteam en de zeer snelle bouwtijd.

Adres Julianapark 58 & Javastraat 59 te Haarlem
Project Verbouwing winkelruimte
Projectomvang € 2.000.000,-
Jaar uitvoering 2013-2014
Betrokkenheid Projectmanagement & Bouwdirectie